Learn Thai EP 142 : How to say “เปล่า” [No or Not] in daily conversation #thailand #thai #learnthai

Learn Thai EP 142 : How to say “เปล่า” [No or Not] in daily conversation #thailand #thai #learnthai

เปล่า
bplào
no;not
เปล่า ฉันไม่ได้เจ็บตรงไหน
bplào · chăn mâi dâai jèp dtrong năi
No, I am not hurt anywhere.
เปล่า ไม่มีอะไร
bplào · mâi mee à-rai
No, it is nothing.

เปล่า
bplào
no;not It’s used for asking a question.
คุณชอบเสื้อของฉันเปล่า
kun chôp sêuua kŏng chăn bplào
Do you like my shirt?
รถบัสมาสายเปล่า
rót bàt maa săai bplào
Did the bus arrive late?

ป่าว
bpàao
Spoken language of เปล่า It’s used in a negative sentence.
ป่าวครับ ผมอยากจะพบคุณสุนีย์
bpàao kráp · pŏm yàak jà póp kun sù-nee
No, I want to see Miss Su-nee.
ป่าวค่ะ เธอไม่ชอบว่ายน้ำ
bpàao kâ · ter mâi chôp wâai náam
No, she doesn’t like swimming.

ป่าว
bpàao
Spoken language of เปล่า It’s used for asking a question.
คุณชอบฉันป่าว
kun chôp chăn bpàao
Do you like me?
คุณอยากจะไปงานปาร์ตี้ป่าว
kun yàak jà bpai ngaan bpaa-dtêe bpàao
Do you want to go to the party?

หรือเปล่า
rĕu bplào
or not It’s used for asking a question.
ตอนนี้ โอเคหรือเปล่า
dton-née · oh kay rĕu bplào
Are you okay now?
มีอะไรรบกวนคุณอยู่หรือเปล่า
mee à-rai róp guuan kun yòo rĕu bplào
Is something bothering you?

รึป่าว
réu bpàao
Spoken languge of หรือป่าว
Did you go to bed late last night?
คุณพยายามจะพูดอะไรรึป่าว
kun pá-yaa-yaam jà pôot à-rai réu bpàao
What are you trying to say?
คุณใส่น้ำตาลในกาแฟของฉันรึป่าว
kun sài nám dtaan nai gaa-fae kŏng chăn réu bpàao
Did you put sugar in my coffee?

ใช่หรือเปล่า
châi rĕu bplào
or not It’s used in a question tag
คุณไม่ใช่ตำรวจใช่ไหม ใช่หรือเปล่า
kun mâi châi dtam-rùuat châi măi · châi rĕu bplào
You are not a cop, are you?
เขากำลังวิ่งอยู่ใช่หรือเปล่า
kăo gam-lang wîng yòo châi rĕu bplào
He’s running, isn’t he?

ใช่รึป่าว
châi réu bpàao
Spoken language of ใช่หรือเปล่า
เขาดื่มกาแฟทุกเช้าใช่รึป่าว
kăo dèum gaa-fae túk cháo châi réu bpàao
He has coffee every morning, doesn’t he?
คุณไม่ชอบแมวใช่รึป่าว
kun mâi chôp maew châi réu bpàao
You didn’t like cats, did you?

ใช่ป่าว
châi bpàao
Spoken language of ใช่หรือเปล่า
พวกเขาน่ารักมากใช่ป่าว
pûuak kăo nâa rák mâak châi bpàao
They are so cute, aren’t they?
เธอเป็นพยาบาลใช่ป่าว
ter bpen pá-yaa-baan châi bpàao
She is a nurse, isn’t she?

จริงหรือเปล่า
jing rĕu bplào
really?
โอเคจริงหรือเปล่า
oh kay jing rĕu bplào
So you are really okay?
เธอไม่รู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่า
ter mâi róo rêuuang née jing rĕu bplào
Really? Didn’t she know about it?

จริงรึป่าว
jing réu bpàao
Spoken languge of จริงหรือเปล่า
คุณคิดว่ามันโง่จริงรึป่าว
kun kít wâa man ngôh jing réu bpàao
Do you think that’s really silly?
มันแย่จริงรึป่าว
man yâe jing réu bpàao
Is it really bad?

จริงป่าว
jing bpàao
Spoken languge of จริงหรือเปล่า
คุณว่ายน้ำได้จริงป่าว
kun wâai náam dâai jing bpàao
Can you really swim?
คุณมีความสุขจริงป่าว
kun mee kwaam sùk jing bpàao
Are you really happy?

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#thailand #learnthai #Howtosayเปล่าNoorNotindailyconversation #thai #Englishspeaking #thailand2021 #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทยป่าว #เปล่า #conversation #learnthaihappily #thaigrammar #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #dailythaiconversation #improve #sentence #phrase #vocabulary #language #languagelearning #words #speak #thailandtravel #studywithme #please #dailyconversation #livinginthailand #questions #question

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *