Learn Thai EP 145 : How to write ‘Abbreviated Thai words’ in sentences #learnthai #thailand #thai

Learn Thai EP 145 : How to write ‘Abbreviated Thai words’ in sentences #learnthai #thailand #thai

ก.ท.ม
กรุงเทพมหานครฯ
grung têp má-hăa ná-kon
Bangkok
เธออาศัยอยู่ที่ ก.ท.ม
ter aa-săi yòo têe grung têp má-hăa ná-kon
She lives in Bangkok.
รร.
โรงแรม
rohng raem
Hotel
ฉันเพิ่งถึง รร.
chăn pêrng tĕung rohng raem
I just reached the hotel.

สนง.
สำนักงาน
săm-nák ngaan
office
พบกันที่ สนง.
póp gan têe săm-nák ngaan
See you in the office.

สภ.
สถานีตำรวจภูธร
sà-tăa-nee dtam-rùuat poo-ton
police station
เขามาถึง สภ.
kăo maa tĕung sà-tăa-nee dtam-rùuat poo-ton
He arrives at the police station.

ร.พ.
โรงพยาบาล
rohng pá-yaa-baan
hospital
คุณควรจะไป ร.พ.
kun kuuan jà bpai rohng pá-yaa-baan
You should go the hospital.

ร.ร.
โรงเรียน
rohng riian
school
คุณไม่ไป ร.ร. เหรอ
kun mâi bpai rohng riian rĕr
Are you not going to school?

ว.ด.ป.
วันเดือนปี
wan-deuuan-bpee
day month year
ประเทศใดบ้างที่ใช้ ว.ด.ป.
bprà-têt dai bâang têe chái · wan deuuan bpee
Which countries use dd-mm-yyyy?

ชม.
ชั่วโมง
chûua mohng
hour
คุณมาสายสอง ชม.
kun maa săai sŏng chûua mohng
You are two hours late.

ซม.
เซนติเมตร
sen dtì mét
Centimeter
เขาสูง 1.80 ซม.
kăo sŏong nèung mét · bpàet-sìp · sen dtì mét
He is 1 meter 80 centimeters tall.

กม.
กิโลเมตร
gì-loh mét
Kilometer
2 กม. ต่อ ชม.
sŏng gì-loh mét dtòr chûua mohng
Two Kilometres per hour

กก.
กิโลกรัม
gì-loh gram
Kilogram
แอปเปิล ราคา กก. ละ 5 บาท
àep-bpern raa-kaa gì-loh gram lá hâa bàat
Apples cost five baht a kilogram.
——————————————
ผอ.
ผู้อำนวยการ
pôo am-nuuay gaan
director, principal
ผอ. ออกไปข้างนอกค่ะ
pôo am-nuuay gaan òk bpai kâang nôk kâ
Director has gone out.

จนท.
เจ้าหน้าที่
jâo nâa têe
authority, officer
เขาเป็น จนท. ที่ดี
kăo pen jâo nâa têe têe dee
He is a good officer.

ดร.
ด็อกเตอร์
dòk-dtêr
Dr. (Doctor of Philosophy)
เขาคือ ดร.อนันต์ ใจดี
kăo keu · dòk-dtêr · à-nan · jai dee
He is Dr. Anan Jaidee.

น.พ.
นายแพทย์
naai pâet
male doctor
น.พ. เป็นคนใจดี
naai pâet bpen kon jai dee
A doctor is kind.

พ.ญ.
แพทย์หญิง
pâet yĭng
female doctor
พ.ญ. คนนี้ระมัดระวังมาก
pâet yĭng kon née rá mát rá-wang mâak
The doctor is very careful.

ท.พ.
ทันตแพทย์
tan-dtà-pâet
dentist
ไปพบ ท.พ. ปีละสองครั้งเพื่อตรวจสุขภาพ
bpai póp tan-dtà-pâet bpee lá sŏng kráng pêuua dtrùuat sùk-kà-pâap
Visit your dentist twice a year for a check-up.

รปภ.
รักษาความปลอดภัย
rák-săa kwaam bplòt pai
security guard
มี · เจ้าหน้าที่ รปภ.อยู่หน้าประตู
mee · jâo nâa têe rák-săa kwaam bplòt pai · yòo nâa bprà-dtoo
A security guard was stationed near the door.

ตร.
ตำรวจ
dtam-rùuat
police
คุณไม่ใช่ ตร. ใช่ไหม
kun mâi châi dtam-rùuat châi măi
You are not a cop, are you?

นร.
นักเรียน
nák riian
Student
เปล่านะคะ · เราไม่ใช่ นร. นะคะ
bplào ná ká · rao mâi châi nák riian ná ká
No, we are not students.

ด.ช.
เด็กชาย
dèk chaai
It’s used to place before a girl’s name.
เขาคือ ด.ช.มนัส ใจดี
kăo keu dèk chaai · má-nát · jai dee
He is Manat Jaidee.
ด.ญ.
เด็กหญิง
dèk yĭng
It’s used to place before a boy’s name.
เธอคือ ด.ญ. มณี ใจดี
ter keu dèk yĭng · má-nee · jai dee
She is Manee Jaidee.

คหสต.
ความเห็นส่วนตัว
kwaam hĕn sùuan dtuua
personal opinion
นั่นเป็น คหสต. ของฉัน
nân bpen kwaam hĕn sùuan dtuua kŏng chăn
That’s my personal opinion.

บ.
บาท
bàat
Thai currency: Baht
เขาจ่ายค่าเช่าสัปดาห์ละ 100 บ.
kăo jàai kâa châo sàp-daa lá · nèung-rói · bàat
He pays 100 baht a week rent.

สต.
สตางค์
sà-dtaang
a Thai coin worth one one-hundredth of a Baht
เธอพบเหรียญ 25 สต.
ter póp rĭian · yêe-sìp-hâa · sà-dtaang
She found a 25 satang coin.

พ.ศ.
พุทธศักราช
pút-tá-sàk-gà-ràat
B.E. Buddhist era
ฉันเกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2550
chăn gèrt mêuua wan têe yêe-sìp-gâo may-săa-yon · por · sŏr · sŏng-pan-hâa-rói-hâa-sìp
I was born on the 29th Day of April B.E. 2550

ค.ศ.
คริสต์ศักราช
krít sàk-gà-ràat
C.E. Christian Era
คุณเกิดวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2013
kun gèrt wan têe sìp-gâo may-săa-yon · kor · sŏr · sŏng-pan-sìp-săam
You were born on 19 April 2013.

อย.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
săm-nák ngaan ká-ná gam-má-gaan aa hăan láe yaa
Food and Drug Administration
บทบาทหลักของ อย. คือการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค
bòt bàat làk kŏng · or · yor · keu gaan kúm krong sùk-kà-pâap kŏng pôo bor-rí-pôhk
The main role of the Thai FDA is to protect consumer’s health.

ปล.
ปัจฉิมลิขิต
bpàt-chĭm lí-kìt
postscript
เธอเพิ่ม ปล. ในจดหมายของเธอ
ter pêrm · bpor · lor · nai jòt măai kŏng ter
She added a postscript to her letter.

#learnthai #HowtowriteAbbreviatedThaiwordsinsentences #thailand #thailanguage #learn #thai #learnthaihappily #learnthaialphabetforbeginners #thaialphabet #thailanguage #learnenglishforthaispeakers #learnthaivocabulary #thaibeginninglearner #howtolearnthai #learnthailanguage #learnthailanguage #learnthai #speakthai #howtowrite #writing #writeกไก่ #กไก่ #learnthaihappily #abbreviation #abbreviations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *