Learn Thai EP 148 : 44 Thai words about The Olympics 2020 #thailand #thai #learn #Olympics #Olympic

Learn Thai EP 148 : 44 Thai words about The Olympics 2020 #thailand #thai #learn #Olympics #Olympic

เจ้าภาพ
jâo pâap
host
ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก 2020
yêe-bpùn bpen jâo pâap oh-lim-bpìk · sŏng-pan-yêe-sìp
Japan is the 2020 Olympics host.

นักกีฬา
nák gee-laa
athlete;sportsman
เขาเป็นนักกีฬามืออาชีพ
kăo bpen nák gee-laa meu aa-chêep
He is a professional athlete.

โค้ช
kóht
coach
โค้ชพยายามวิเคราะห์สาเหตุที่เราแพ้
kóht pá-yaa-yaam wí-krór săa-hèt têe rao páe
The coach tried to analyse the cause of our defeat.

กรรมการ
gam-má-gaan
umpire;referee
กรรมการแสดงความลำเอียงให้กับทีมนั้น
gam-má-gaan sà-daeng kwaam lam-iiang hâi gàp teem nán
The umpire showed partiality for that team.

ผู้แพ้
pôo páe
loser
เธอไม่เชื่อว่าฉันเป็นผู้แพ้
ter mâi chêuua wâa chăn bpen pôo páe
She didn’t believe I was a loser.

ผู้ชนะ
pôo chá-ná
winner
ผู้ชนะจะได้รางวัลเป็นคนแรก
pôo chá-ná jà dâai raang-wan bpen kon râek
The winner has first pick of the prizes.

เหรียญทอง
rĭian tong
gold medal
เธอได้รับเหรียญทองโอลิมปิก
ter dâai ráp rĭian tong oh-lim-bpìk
She obtained an Olympic gold medal.

เหรียญเงิน
rĭian ngern
silver medal
เธอได้รับเหรียญเงินในกีฬากระโดดสูง
ter dâai ráp rĭian ngern nai gee-laa grà-dòht sŏong
She won a silver medal in the high jump.

เหรียญทองแดง
rĭian tong daeng
bronze medal
เขาได้รับเหรียญทองแดงถึงแม้ว่าเขาจะป่วยก็ตาม
kăo dâai ráp rĭian tong daeng tĕung máe wâa kăo jà bpùuay gôr dtaam
He won a bronze medal even if he was sick.

กีฬาโอลิมปิกที่คุณชื่นชอบคืออะไร
gee-laa oh-lim-bpìk têe kun chêun chôp keu à-rai
What is your favorite Olympic sport?
กีฬาโอลิมปิกที่ฉันชื่นชอบคือกีฬาชกมวย
gee-laa oh-lim-bpìk têe chăn chêun chôp keu gee-laa chók muuay
My favorite Olympic sport is boxing.

ว่ายน้ำ
wâai náam
Swimming
ดำน้ำ
dam náam
Diving
โปโลน้ำ
bpoh loh náam
Water Polo
ว่ายน้ำมาราธอน
wâai náam maa-raa-ton
Marathon Swimming
ยิงธนู
ying tá-noo
Archery
วิ่งมาราธอน
wîng maa-raa-ton
Marathon
เบสบอล
bèt bon
Baseball
ซอฟท์บอล
sôf-bon
Softball
บาสเกตบอล
bâat-gèt-bon
Basketball
ชกมวย
chók muuay
Boxing
พายเรือแคนูคายัค
paai reuua kae-noo kaa yák
Canoe
ปั่นจักรยาน
bpàn jàk-grà-yaan
Cycling
ขี่ม้า
kèe máa
Equestrian
ฟันดาบ
fan dàap
Fencing
ฟุตบอล
fút bon
Football
ตีกอล์ฟ
dtee góf
Golf
ยิมนาสติก
yim naa sà-dtìk
Gymnastics
ยกน้ำหนัก
yók náam nàk
Weightlifting
แฮนด์บอล
haen bon
Handball
ฮอกกี้
hók-gêe
Hockey
ยูโด
yoo-doh
Judo
คาราเต้
kaa-raa-dtây
Karate
เทควันโด
tay-kwan-doh
Taekwondo
พายเรือ
paai reuua
Rowing
รักบี้
rák bêe
Rugby
แล่นเรือใบ
lâen reuua bai
Sailing
ยิงปืน
ying bpeun
Shooting
สเก็ตบอร์ด
sà-gèt bòt
Skateboarding
กีฬาปีนเขา
gee-laa bpeen kăo
Sport Climbing
โต้คลื่น
dtôh klêun
Surfing
ปิงปอง
bping-bpong
Table Tennis
เทนนิส
ten-nít
Tennis
แบดมินตัน
bàet-min-dtân
ฺBadminton
ไตรกีฬา
dtrai gee-laa
Triathlon
วอลเลย์บอล
won-lây bon
Volleyball

#thailand #learnthai #44ThaiwordsaboutTheOlympics2020 #thai #englishspeaking #thailand2021 #Olympics #Olympic #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทย #conversation #learnthaihappily #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #nativespeaker #bangkok #tokyoolympics #sentence #language #languagelearning #grammarmistakes #thaigrammar #pattayathailand #olympicgames #sport #sports #livinginthailand #tokyo #tokyoolympics2021

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published.