Learn Thai EP 252 : How to say ‘True and Fake’ like in Thai #thailand #thai #true #fake #learnthai

Learn Thai EP 252 : How to say ‘True and Fake’ like in Thai #thailand #thai #true #fake #learnthai

จริง
jing
[to] be true
นวนิยายเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริง
ná-wá ní-yaai rêuuang née sâang jàak rêuuang jing
The novel is based on a true story.
มันดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้
man dee gern gwàa jà bpen jing dâai
It’s too good to be true.
สิ่งที่คุณพูดอาจเป็นจริง
sìng têe kun pôot àat bpen jing
What you say might be true.

แท้
táe
[to] be true
เขาเป็นสุภาพบุรุษแท้
kăo bpen sù-pâap bù-rùt táe
He’s a true gentleman.
เขารวยพอที่จะมีเพื่อนแท้
kăo ruuay por têe jà mee pêuuan táe
He is rich enough who has true friends.
รักแท้ไม่มีวันเก่า
rák táe mâi mee wan gào
True love never grows old.

แท้จริง
táe jing
[to] be true
เธอไม่สามารถซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเธอที่มีต่อเขาได้
ter mâi săa-mâat sôn kwaam róo sèuk têe táe jing kŏng ter têe mee dtòr kăo dâai
She was unable to hide her true feelings for him.
ปรัชญาที่แท้จริงคือการมองสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นอยู่
bpràt-yaa têe táe jing keu gaan mong sìng dtàang dtàang · dtaam têe bpen yòo
True philosophy is seeing things as they are.
มิตรภาพที่แท้จริงมีค่ามากกว่าเงิน
mít-dtrà-pâap têe táe jing mee kâa mâak gwàa ngern
A true friendship is more valuable than money.

——————————–

ปลอม
bplom
[to] be fake
ฉันให้ชื่อปลอม
chăn hâi chêu bplom
I gave a fake name.
อย่าแชร์ข่าวปลอม
yàa chae kàao bplom
Don’t share fake news.
ธนบัตรปลอมเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย
tá-ná-bàt bplom bpen sìng pìt gòt măai nai bprà-têt tai
Fake bank notes are illegal in Thailand.

เทียม
tiiam
[to] be fake
ฉันซื้อแจ็กเก็ตขนสัตว์เทียม
chăn séu jàek-gèt kŏn sàt tiiam
I bought a fake fur jacket.
เขาขายของเทียมมา 5 ปีแล้ว
kăo kăai kŏng tiiam maa hâa bpee láew
He has sold fake products for 5 years.
ปืนในมือเขาเป็นของเทียม
bpeun nai meu kăo bpen kŏng tiiam
The gun in his hand was a fake.

หลอกลวง
lòk luuang
[to] fake / be fake
เพื่อนหลอกลวงไม่เคยทรยศต่อหน้าคุณ พวกเขามักจะทำอยู่ข้างหลังคุณ
pêuuan lòk luuang mâi koiie tor-rá-yót dtòr nâa kun · pûuak kăo mák jà tam yòo kâang lăng kun
Fake friends never betray in front of you. They always do it behind you.
การแต่งงานของคุณเป็นเรื่องหลอกลวง
gaan dtàeng ngaan kŏng kun bpen rêuuang lòk luuang
Your marriage is fake.
ฉันไม่คิดว่าเขากำลังหลอกลวง
chăn mâi kít wâa kăo gam-lang lòk luuang
I don’t think he’s faking.

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#learnthai #Thailand #HowtosayTrueandFakelikeinThai #improvepronunciation #learnthaihappily #conversation #thai #thaiconversation #dailythaiconversation #howtolearnthai #howtolearnthailanguage #thaiwords #true #fake #trueVSfake #ภาษาไทย #สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ #thainews #thaiword #trueandfake #แท้ #makeThaisentence #thailand #จริง #แท้จริง #learnthai #thailanguage #ปลอม #เทียม #buildsentence #หลอกลวง #thaisentencestructure #artificial #real #original

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com
Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *