Learn Thai EP146 Thai words about Mental Health [สุขภาพจิต] #thailand #thai #learnthai #mentalhealth

Learn Thai EP146 Thai words about Mental Health [สุขภาพจิต] #thailand #thai #learnthai #mentalhealth

สุขภาพจิต
sùk-kà-pâap jìt
Mental Health
เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
ter bpen pôo chîieow-chaan dâan sùk-kà-pâap jìt
She is a mental health expert.

ความกังวล
kwaam gang-won
anxiety
เขาทำให้ฉันหายจากความกังวล
kăo tam hâi chăn hăai jàak kwaam gang-won
He relieved me from anxiety.

โรคไบโพลาร์ or โรคอารมณ์สองขั้ว
rôhk bai poh-laa or rôhk aa-rom sŏng kûua
Bipolar disorder
โรคไบโพลาร์ตัดฉันออกจากโลก
rôhk bai poh-laa dtàt chăn òk jàak lôhk
Bipolar disorder has cut me off from the world.

จิตแพทย์
jìt-dtà-pâet
psychologist
ฉันคิดว่าคุณควรพบจิตแพทย์
chăn kít wâa kun kuuan póp jìt-dtà-pâet
I think you should see a psychologist.

จิตแพทย์เด็ก
jìt-dtà-pâet dèk
child psychiatrist
พ่อของเธอเป็นจิตแพทย์เด็กในกรุงเทพ
pôr kŏng ter bpen jìt-dtà-pâet dèk nai grung têp
Her father is a child psychiatrist in Bangkok.

โรคซึมเศร้า
rôhk seum sâo
depression
คุณมานพกำลังทรมานจากโรคซึมเศร้า
kun maa-nóp gam-lang tor-rá-maan jàak rôhk seum sâo
Mr. Manop is suffering from depression.

โรคการกินผิดปกติ
rôhk gaan gin pìt bpòk-gà-dtì
eating disorder
บูลิเมียเป็นโรคการกินผิดปกติ
boo-lí miia bpen rôhk gaan gin pìt bpòk-gà-dtì
Bulimia is an eating disorder.

ความผิดปกติทางจิต
kwaam pìt bpòk-gà-dtì
mental illness
ความเครียดทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตได้
kwaam krîiat tam hâi gèrt kwaam pìt bpòk-gà-dtì taang jìt dâai
Stress can cause mental illness

การทำร้ายร่างกาย
gaan tam ráai râang gaai
Physical abuse
การทำร้ายร่างกายอาจทำให้เกิดความเสียหายทางร่างกายอย่างถาวร
gaan tam ráai râang gaai àat tam hâi gèrt kwaam sĭia hăai taang râang gaai yàang tăa-won
Physical abuse can cause permanent physical damage.

จิตบำบัด
jìt bam-bàt
psychotherapy
พวกเราเริ่มโปรแกรมจิตบำบัดแล้ว
pûuak rao rêrm bproh-graem jìt bam-bàt láew
We started on a psychotherapy program.

การทารุณทางเพศ
gaan taa-run taang pêt
sexual abuse
ผู้หญิงบางคนมักตกเป็นเหยื่อของการทารุณทางเพศ
pôo yĭng baang kon mák dtòk bpen yèuua kŏng gaan taa-run taang pêt
Some women often fall prey to sexual abuse.

โรคแพนิค or โรคตื่นตระหนก
rôhk pae ník or rôhk dtèun dtrà-nòk
Panic disorder
โรคแพนิคสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
rôhk pae ník săa-mâat gèrt kêun dâai túk mêuua doi mâi mee gaan dteuuan lûuang nâa
Panic disorder can happen anytime and without warning.

โรคกลัว
rôhk gluua
phobia
เขามีโรคกลัวงู
kăo mee rôhk gluua ngoo
He has a phobia about snakes.

โรคจิตเภท
rôhk jìt dtà pêt
schizophrenia
โรคจิตเภทเป็นโรคทางสมองที่ส่งผลต่อความคิดของคน
rôhk jìt dtà pêt bpen rôhk taang sà-mŏng têe sòng pŏn dtòr kwaam kít kŏng kon
Schizophrenia is a brain disorder that affects how people think.

ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
yaa òk rít dtòr jìt bprà-sàat
psychoactive drug
นิโคตินเป็นยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ní-koh-dtin bpen yaa òk rít dtòr jìt bprà-sàat
Nicotine is a psychoactive drug.

5 Positive Mental Health Quotes

“คุณไม่จำเป็นต้องหาบทเรียนในบาดแผลของคุณ” — จอร์แดน พิคเคล
kun mâi jam bpen dtông hăa-bòt riian nai bàat plăe kŏng kun · jor-daen · pík-ken
“You don’t need to find a lesson in your trauma.” — Jordan Pickell

“ฉันไม่กลัวพายุ เพราะฉันกำลังเรียนรู้วิธีแล่นเรือ” — เอมี่มาร์ช
chăn mâi gluua paa-yú · prór chăn gam-lang riian róo wí-tee lâen reuua · ay mêe mâat
“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.” — Amy March

“หากไม่มีการต่อสู้ดิ้นรน ก็ไม่มีความก้าวหน้า” — เฟรดริก ดักลาส
hàak mâi mee gaan dtòr sôo dîn ron · gôr mâi mee kwaam gâao nâa · fay rót rík · dàk lâat
“If there is no struggle, there is no progress.” — Fredrick Douglass

“จงอดทนและแข็งแกร่ง สักวันความเจ็บปวดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ” — โอวิด
jong òt ton láe kăeng gràeng · sàk wan kwaam jèp bpùuat née jà bpen bprà-yòht gàp kun oh-wít
“Be patient and tough; some day this pain will be useful to you.” — Ovid

“ความรู้สึกนี้จะผ่านไป ความกลัวมีจริง แต่อันตรายไม่มี” — แคมมี่ แมคโกเวิร์น
kwaam róo sèuk née jà pàan bpai · kwaam gluua mee jing · dtàe an-dtà-raai mâi mee · kaem mêe · mâek goh wern
“This feeling will pass. The fear is real but the danger is not.” ― Cammie McGovern

#thailand #learnthai #ThaiwordsaboutMentalHealthสุขภาพจิต #thai #englishspeaking #thailand2021 #mentalhealth #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทย #conversation #learnthaihappily #human #people #person #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #nativespeaker #speaker #bangkok #สุขภาพจิต #sentence #language #languagelearning #grammarmistakes #thaigrammar #pattayathailand #thaiguys #quotes #phobia #psychologist

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *